top of page

 İpek Çınar 

 ÜRETİM, DAYANIŞMA VE ÖĞRENME ALANI OLARAK KOLEKTİF YAPI 

Değiş Tokuş Konuşmaları'nın beşincisinde ve kapanışında fotoğrafçı ve editör İpek Çınar, 16 Temmuz 2021 Cuma akşamı ‘Üretim, dayanışma ve öğrenme alanı olarak kolektif yapı’ başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Bir yandan sanatsal üretimi doğuran, bir yanıyla piyasa kurallarına direniş yöntemi sunan, özellikle kısıtlı imkânlara sahip olduğumuz alanlarda bir dayanışma biçimi olarak karşımıza çıkan kolektif üretim Türkiye özelinde ne gibi yansımalara sahip sorusundan yola çıkan Çınar, konuşmasına kolektif üretim ve dayanışmaya dair hislerinin görselleştirilmiş haline benzettiği, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine karşı 1 Temmuz akşamı yapılan protestolarda çekilen kısa bir videoyu göstererek başladı. İçinde bulunduğu dönem, formatı ve onu oluşturan insanlarla biricik bir yapı olan kolektiflerin ve kültür sanat oluşumlarının Türkiye’deki tarihi ile devam eden ve Hafriyat, Oda Projesi, Bandrolsüz, GAA gibi oluşumlardan örnekler veren Çınar, son olarak da kolektifler için başat olan ‘bağımsızlık’, ‘örgütlenme biçimleri’ ve ‘ekonomik sürdürülebilirlik’ gibi kavramları detaylandırarak konuşmasını sonlandırdı.

İpek Çınar hakkında:

ODTÜ Siyaset Bilimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2020 yılında UdK Berlin’de yer alan Art in Context Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başladı. 2011 yılından bu yana fotoğraf ağırlıklı çalışmalar üreten Çınar, yazıyla fotoğrafı harmanlayarak öznel bir dille ifade etmeye çalıştığı hikayeler anlatıyor. Bu üretiminin yanı sıra çeşitli yayınlara metinler, röportajlar ve yazı dizileri kaleme alıyor; sergi katalogları hazırlıyor; özellikle fotoğraf konusunda içerik danışmanlığı yapıyor. Çeşitli ülkelerde konuk sanatçı programları, çalıştay ve festivallere davet edilerek sergi ve konuşmalarda yer aldı. Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği AICA Türkiye üyesi olan Çınar, 2015 yılından bu yana Orta Format’ın eş editörü.

bottom of page