top of page

 Elif Demirkaya 

 ARMAĞAN DOLAŞIMI, TOHUM SERMAYE VE PAYLAŞIM KÜLTÜRÜ 

Değiş Tokuş Konuşmaları'nın dördüncüsünde bağımsız araştırmacı Elif Demirkaya, 9 Temmuz 2021 Cuma akşamı, 'Armağan Dolaşımı, Tohum Sermaye ve Paylaşım Kültürü' başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasına matbaa ve fotoğraf makinesi gibi teknolojik gelişmelerle taşıyıcı materyallerin dönüşmesi, Benjamin’in ‘sanat eserinin biricikliğini kaybettiği’ argümanı, tüketim ve üretim formatlarının değişmesi gibi konuları açarak başlayan Demirkaya, özellikle müzik sektöründe dijital teknolojilerle birlikte taşıyıcı materyallerin tamamen ortadan kalkması ve denkler arasındaki paylaşım ağlarının (Napster, Torrent, DC++ gibi) ortaya çıkmasını ‘verenin elinden çıkmıyorsa verme edimine nasıl bakabiliriz?’ sorusuna bağlayarak devam etti. Yine müzik alanından örneklerle dinleyicinin pasif konumunu değiştiren imkânların ortaya çıkması, sampling kavramı, müellifliğin sorgulanması, sanat yapıtlarının post prodüksiyon yöntemi ile armağan olarak dolaşıma sokulması, DJ kültürü gibi konulara değinen Demirkaya, Tarde’ın tohum sermaye kavramı, fikirlerin paylaştıkça çoğalması, kayba yol açmadan çoğalma/yayılma, entelektüel mülkiyetin imkânsızlığı ve düşüncenin müşterek üretimini anlatarak konuşmasını sonlandırdı.

Elif Demirkaya hakkında:

Lisans derecesini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde ‘Çağdaş Paylaşım Kültürü ve Armağan’ adlı yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Hâlen aynı üniversitede Sosyoloji bölümünde doktora öğrencisi. Biyopolitika, nekropolitika, insan-sonrası çalışmalar, duygulanım teorisi ve tekillik konularında araştırmalarını sürdürüyor.

bottom of page