top of page

 Eda Yiğit 

 PREKARYANIN GÖRÜNMEYEN ÖZNELERİ: PANDEMİ DÖNEMİNDE SANATÇILAR 

Değiş Tokuş Konuşmaları'nın üçüncüsünde bağımsız araştırmacı ve küratör Eda Yiğit, 2 Temmuz 2021 Cuma akşamı, ‘Prekaryanın Görünmeyen Özneleri: Pandemi Döneminde Sanatçılar’ başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. 

Konuşmasına görece yeni kavramlar olan ve emeğin doğasının değişmesiyle 2000’lerden itibaren daha yaygın olarak kullanılmaya başlayan prekarya/prekaritenin kavramlarının tanımlarına ilişkin bir girişle başlayan Yiğit, prekaryayla bağlantılı olarak mesleki kimliğin yitimi, temsil kaybı, güvencesizlik, kırılganlık, yaralanabilirlik gibi kavramlara Bourdieu, Standing ve Butler’in getirdiği yorumlara yer vererek devam etti. Akabinde, salgının birinci dalga olarak anılan periyodunda, 150 sanatçının katılımıyla açık kaynaklar üzerinden gerçekleştirdiği 39 soruluk araştırmanın sonuçlarını kapsamlı bir şekilde paylaşan Yiğit, yine aynı dönemde gerçekleşen kolektif üretim pratiklerinden bazılarına değinerek konuşmasını bitirdi. Geçtiğimiz günlerde kitap olarak da basılan araştırma raporunun e-kitap versiyonuna şu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.edayigit.xyz/prekarya

Eda Yiğit hakkında:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir Planlama Bölümü’nde lisans, yine aynı üniversitede Kentsel Planlama programında yüksek lisans derecesini tamamlayan Eda Yiğit, hali hazırda MSGSÜ Sosyoloji Bölümü doktora programında toplumsal bellek üzerine araştırmalarını sürdürüyor. Sözlü tarih, müzecilik ve güncel sanat alanında çalışmalar gerçekleştiren Yiğit, ​2015-2020 yılları arasında Karşı Sanat Çalışmaları bünyesinde, 2016-2019 yılları arasında TÜYAP Sanat Fuarı Artist bünyesinde sergileme, içerik ve organizasyonel koordinatörlük görevini yürüttü. 
‘Gezi Direnişi 27 Mayıs-18 Haziran 2013’ başlıklı kronolojik belgeleme çalışması 2013’te, ‘Prekaryanın Görünmeyen Özneleri: Pandemi Döneminde Sanatçılar’ başlıklı kitabı 2021’de yayımlandı. Son dönemde çalışmalarına bağımsız araştırmacı olarak devam eden ve BUM Atölye’nin kurucu üyelerinden biri olan Yiğit, halen Orta Format çevrimiçi dergisinde editörlük de yapıyor. 

bottom of page