top of page

 Aslı Iğsız 

 NÜFUS MÜBADELESİ: DEMOGRAFİK MÜHENDİSLİKTEN KÜLTÜR KAVRAM VE POLİTİKALARINA 

Değiş Tokuş Konuşmaları, 25 Haziran 2021 Cuma akşamı, Aslı Iğsız’ın ‘Nüfus Mübadelesi: Demografik Mühendislikten Kültür Kavram ve Politikalarına’ başlıklı konuşması ile devam etti. 

1923 Türk-Yunan nüfus mübadelesini bir mihenk taşı olarak ele alan ve sonraki yıllarda mübadelenin barışçıl bir çözüm yolu olarak uluslararası arenada nasıl meşrulaştırıldığı ile konuşmasına başlayan Iğsız, insanların ideolojilerine bakılmadan bedensel kodlama yoluyla kategorize edildiği demografik mühendislikle birbirlerine karışmalarının önüne geçilmeye çalışıldığını anlattı. Iğsız konuşmasının devamında, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında BM eliyle bu yöntemin meşrulaştırılması, öjeninin toplumsal sorunları çözmek adına ırksal düşünceyi sistemleştirmesi, istenmeyen grupların sınırdışı edilmesi veya sosyal sınırlar çizilmek yoluyla dışarıda bırakılması, ekonomiye katkıda bulunan makbul işlerde çalışmayanları sosyal bir yük olarak tanımlayan ‘sosyal bagaj’ kavramı, UNESCO’nun ırk kavramını biyolojik değil kültürel olarak tanımlamayı yeğlemesiyle birlikte kavramların da değiş tokuş edilmeye başlanması, kavramlar üzerinden iskân politikalarının sistematik bir platforma oturması ve sosyal sınırlar/sosyal mobilite ile sınırların farklı yollardan nasıl çizildiğini örneklerle detaylandırdı.

Aslı Iğsız hakkında:
Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümündeki lisans eğitiminin (1993) ardından önce Hacettepe Üniversitesi’nde Fransız Edebiyatı (1996) sonra da Michigan Üniversitesi’nde Yakın Doğu Çalışmaları (2000) bölümlerinde yüksek lisanslarını tamamladı. Doktorasını Michigan Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde veren Iğsız, halen New York Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Çalışmaları Bölümü’nde öğretim üyesi. Başlıca araştırma alanları siyasi şiddet, öjeni, hümanizm, mekânsal ayrımcılık, zorunlu göç ve kültür politikaları olan Iğsız’ın ilk kitabı ‘Humanism in Ruins: Entangled Legacies of the Greek-Turkish Population Exchange’ 2018 yılında yayımlandı. Hali hazırda, çağdaş dünya bağlamında faşist ütopyalar kavramı üzerine yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Iğsız, 2021-2022 öğretim yılını konuk öğretim üyesi olarak Institute for Advanced Study'deki (Princeton) School of Social Science’da bu monografisini tamamlayarak geçirecek.

bottom of page